Wie zijn wij
Sinds 1988 heeft het Freedom Theatre de wereld veroverd met de wens de vele vormen van cultuur in te zetten als middel tegen onderdrukking, onrecht en ongelijkheid waar dan ook ter wereld. In 2013 is Stichting Freedom Theatre Eindhoven van start gegaan om deze visie in Eindhoven en omgeving gestalte te geven.

Wij maken producties op het gebied van theater, muziek, dans, beeldende kunst of poëzie, organiseren festivals, voorstellingen en uitvoeringen en werken samen met verschillende culturen, leefgemeenschappen en onderwijsinstellingen. Op deze manier probeert de stichting een groter bewustzijn tussen verschillende culturen te creëren omtrent levensbeschouwelijke en universele menselijke thema's.

Zo willen we het mogelijk maken voor mensen om elkaar op een culturele wijze te ontmoeten buiten de hectiek van het dagelijks leven. Cultuur is tenslotte de voeding van de ziel!


Onze Missie
* Het creëren van een groter bewustzijn tussen verschillende culturen voor levensbeschouwelijke en universele thema’s zoals b.v. oorlog en vrede en het vergroten van de cohesie tussen bestaande leefgemeenschappen.
* Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
* Het maken en uitvoeren van producties die kunnen bestaan uit theater, muziek, dans, beeldende kunsten en poëzie
* Het organiseren van festivals, voorstellingen en uitvoeringen
* Het samenwerken met verschillende culturen en leefgemeenschappen en onderwijsinstellingen
LIVING MUSEUM STICHTING VREDESBURO EINDHOVEN ONBREEKBAAR JEANNETTE CLAESSENS A N N I C K  S N O E K ANNATHEATER